ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТАЛАНТА НА ВЛИЯНИЕТО

  “Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си.” (Римляни 14:7)

Човек непрекъснато е изправен пред изкушението да мисли, че влиянието, което е придобил, е резултат от нещо ценно, намиращо се в самия него. Господ не работи с такива хора, защото Той не отдава на човешките същества славата, която принадлежи на Неговото име. Божието желание е всички да бъдат под Неговото ръководство и всички да признават, че единствено на Бога трябва да се отдава слава за техния успех.