ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТ

Дребен търговец имал малък павилион на ъгъла между две улици, където продавал гевреци на цена от 1 лев. Всеки ден по-край този павилион преминавал човек, който тренирал бягане, и тичайки, хвърлял по една монета от 1 лев в кофичката, но не си взимал геврек. Той правел това неизменно в продължение на месеци. Един ден, когато минавал за пореден път, продавачът го спрял. Човекът се усмихнал и попитал:

  • Сигурно искате да знаете защо винаги оставям пари, а не си взимам геврек?
  • О, не! – отговорил търговецът. – Исках само да ви кажа, че гевреците вече са по един лев и двадесет стотинки.

Много пъти се отнасяме по подобен начин към Бога. Не само че не сме благодарни за това, което ни дава щедро всеки ден, но започваме да мислим, че заслужаваме повече. Смятаме, че ни се полага повече здраве, по-удобен живот и повече материални придобивки. Бог не ни дължи нищо и все пак е толкова щедър и милостив! Добре е да бъдем повече благодарни.