ВНИМАНИЕ!

Пазете се от първата небрежност към молитвата и изучаването на Божието Слово. Именно те са оръжието ви срещу този, който иска да спъва вашият напредък към небето. Първата небрежност в молитвата и изучаването на Божието Слово улеснява втората. Молитвата от вяра е голяма сила за християнина и печели сигурни победи над Сатана. Ето защо той иска да ни накара да мислим, че нямаме нужда от молитва. Той не може да понася и мрази името на Христос, нашия Адвокат. И когато ние се обръщаме към Него с усърдие, за да искаме помощ, сатанинската армия е изплашена. Нашата небрежност в упражняване на молитвата съвпада много добре с плановете на Сатана, защото тогава най-добре попадаме в неговите измамливи примки. Един вик отправен към небето от най-скромния светия е по-страшен и опасен за Сатана от решенията на министри и царски заповеди.