ВНИМАТЕЛНИТЕ НАВИЦИ ГАРАНТИРАТ ДОБРО ЗДРАВЕ

„Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ“. (Ерем.30:17)

Умът не се изтощава, нито се съсипва така често заради неуморна работа и учение, а заради приемането на неподходящи храни в неподходящо време, както и заради небрежно отношение към законите на здравето. Нередовните часове на хранене и сън изтощават мозъчните сили. Апостол Павел заявява, че желаещият да успее в достигането на висок стандарт на святост трябва да бъде умерен във всичко. Храненето, пиенето и обличането имат пряк принос върху нашия духовен растеж.

Здравето е благословение, което малцина оценяват. Много хора се хранят по всяко време, без да се съобразяват със здравните закони. Тогава съзнанието се замъглява. Как хората да бъдат удостоени с небесно вдъхновение, когато са така безразсъдни в навиците си, така небрежни към светлината, която Бог е дал по отношение на тези неща. Животът е свят дар, който само Той може ни помогне да запазим и да използваме за Негова слава. Но Този, Който е оформил чудната структура на тялото, ще положи специални грижи да го запази здраво, стига хората да не Му пречат.

Здравето, животът и щастието са резултат от съобразяването с биологичните закони, управляващи тялото ни. Ако нашата воля и поведение са в хармония с Божията воля, ако правим това, което е угодно на нашия Създател, Той ще запази човешкия организъм в добро състояние и ще възстанови моралните, умствените и физическите сили. Всичко това ще стори, за да работи чрез нас за Своя слава. Ако Му съдействаме в това дело, здравето, щастието, мирът и полезността ни ще бъдат сигурен резултат.

Той не е умрял за нас, за да бъдем слуги на зли навици, но за да станем синове и дъщери на Бога, служещи Му с всяка своя сила.

Скъпи мои млади приятели, напредвайте стъпка по стъпка, докато вашите навици влязат в хармония със законите на здравето и живота.