ВНИМАТЕЛНИ НАВИЦИ ГАРАНТИРАТ ДОБРО ЗДРАВЕ

“Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ” (Ерем.30:17).

Умът не се изтощава, нито се съсипва така често заради неуморна работа и учение, а заради приемането на неподходящи храни в неподходящо време, както и заради небрежно отношение към законите на здравето. Нередовните часове на хранене и сън изтощават мозъчните сили. Апостол Павел заявява, че желаещият да успее в достигането на висок стандарт на святост трябва да бъде умерен във всичко. Храненето, пиенето и обличането имат пряк принос върху нашия духовен растеж.