ВНУШЕНИЯ, ЧУВСТВА И ОПИАТИ

„Чрез твоите правила станах разумен; затова мразя всеки лъжлив път“ (Пс. 119:104).

Съществуват много неуморни духове, които няма да се подчинят на дисциплина, организация и ред. Те мислят, че свободата им ще се ограничи, ако оставят настрана собствената си преценка и се подчинят на преценката на опитните. Божието дело няма да напредне, докато не възникне склонност всички да се подчиняват на реда и да прогонват безразсъдния, хаотичен дух на фанатизма от събранията си.

Впечатленията и чувствата не представляват никакво сигурно доказателство, че личността е водена от Господа. Ако не бъде усетен, Сатана ще вмъкне чувства и внушения. Те не са сигурни водачи. Всички трябва да се запознаят обстойно с доказателствата на нашата вяра, като предмет на великото им изучаване трябва да бъде: как биха могли да украсят своето изповедание и да пренесат добър плод за прослава на Бога.

Ако благословението, получено от онези, които твърдят, че са осветени, ги води да разчитат само на някаква особена емоция, като заявяват, че изобщо не е нужно да изследват Писанията, за да узнаят разкритата Божия воля, тогава предполагаемото благословение е фалшификация, щом като то води онези, които го притежават, да ценят своите собствени неосветени емоции и въображение, а да затварят ушите си за Божия глас, идващ от Словото Му.