НЕКА СВЯТИЯТ ДУХ ДА НИ ВОДИ

  “А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
(Галатяни 5:22,23)

Въпросът с религиозната свобода трябва да бъде ясно разбран от нашия народ и то не само в едно отношение. Днес не малко простират ръка като Оза, за да подпрат Божия ковчег, а гневът на Отца е пламнал, защото те си въобразяват, че заеманият от тях пост им дава правото да определят какво да правят или да не правят другите Божии слуги…

Постът или мястото, което Бог дава на определен човек е преди всичко отговорност, а не власт да се властва.