ВОДЕНИ ЧРЕЗ БОЖИЯТА ВОЛЯ

Бог не работи със случайности, за да ръководи народа Си. Никога да не забравяме, че Неговото провидение ни води във всички обстоятелства на нашия живот и че няма “несигурност в решенията на Бога относно делото Му и народа Му.” Преди Исус да дойде на земята, планът беше съставен и завършен във всичките му подробности. Съразмерно с осъществяването на този план на Земята, Исус беше воден крачка след крачка чрез волята на На Своя Отец. В определения момент Той не се колебаеше да действа, но чакаше със същото подчинение да дойде времето.

Лукавият се е открил на някои под формата на знаци по човешки приумици, но това са измами противни на Божията воля.