ВОДИТЕЛСТВОТО НА СВЕТИЯ ДУХ

Човешката помощ е слаба. Но можем да се обединим в търсене на помощ е благоволение от Този, Който е казал: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори.” Божествената сила е осигурена. Тогава нека идваме при Бога, молейки за водителството на Светия Му Дух. Нека обединените ни молитви се възнасят пред трона на благодатта. Нека молбите ни се смесват с прослава и благодарност.