ВОДИТЕЛ И СПАСИТЕЛ

“…ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин.”

Матей 28:20

Ние имаме един жив, възкресен Спасител и Той те обича и мисли за теб. Исус никога не е изрекъл лъжа, Той никога не те е измамил. Той ще бъде твой Водач и Избавител в най-тежките обстоятелства на живота ти. Христос ще бъде винаги от дясната ти страна. Във всеки миг ние сме обгърнати от силата на Неговото всеприсъствие и нашата опитност е като тази на израилтяните, които се намираха в средата на разделеното заради тях море.