ВОЙНА И МИР

“Господи, Ти ще отредиш мир за нас, защото си извършил за нас и всичките ни дела. Господи Боже наш, освен Тебе други господари са владели над нас; а само чрез тебе ще споменуваме Твоето име” (Исая 26:12,13).

Когато гледа Христа с цел да стане подобен на Него, всеки търсач на истината ще види съвършенството на принципите на Божия закон и него вече не може да го удовлетвори нищо друго, освен съвършенството. Като скрива живота си в Христовия живот, той вижда как святостта на Божия закон е разкрита в характера на Исус и затова още по-ревностно се стреми да бъде подобен на Божия Син. По всяко време е възможно да избухнат конфликти и воюване с противната сила, защото изкусителят вижда, че губи един от поданиците си. Трябва да се води битка с онези характерни качества, които Сатана е укрепявал и развивал за своите цели.