ВОЛЯТА Е РЕШИТЕЛНАТА СИЛА

„И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено“. (Римл.12:2)

Нищо друго не може да те отдели от Бога освен бунтовната ти воля. Волята е управляващата сила в естеството на човека. Ако тя е настроена правилно, всичко останало й се подчинява. Волята не е вкусът или наклонностите, но е изборът, силата за вземане на решения, която действа в човешките чеда да се предадат на послушание или на непослушание спрямо Бога.

Ще бъдете в постоянна опасност, докато не осъзнаете истинската сила на волята. Може да вярвате и да обещавате всичко, но вашите обещания и вашата вяра не се считат за важни, докато не вложите волята си на правилната страна. Ако водите борбата на вярата спрямо вашата воля, то без съмнение ще победите.

Вашият дял е да насочите волята си на страната на Христос. Когато Му я предадете, Той веднага взема власт над вас и работи във вас и да желаете, и да вършите всичко, което Му е угодно. Вашето естество вече е под влиянието на Неговия Дух. Дори мислите ви са подчинени на Него. Ако не можете да контролирате импулсите и емоциите си, както ви се иска, може да контролирате волята си и така в живота ви ще настъпи пълна промяна. Когато предадете волята си на Христос, животът ви е скрит с Христос в Бога. Свързвате се със Сила, Която стои над всички власти и началства. Придобивате крепкост от Бога, Който ви свърза здраво със Своята мощ; и тогава за вас е възможен новият живот – дори животът на вярата.

Никога няма да успеете да се възвишите, освен ако волята ви не е на Христовата страна, работейки в сътрудничество с Божия Дух. Не си въобразявайте, че не сте способни на това, но си кажете: „Мога и ще го направя“. И Бог е обещал Неговият Свети Дух да ви помага във всяко ваше решително усилие.