ВОЛЯТА НА БОГ

 

Бог се приближава до всяка душа, която Го търси. Божията воля е обяснена и разширена в предписанията на Неговия свят закон, чиито принципи управляват Вселената. Самите ангели нямат по-свята амбиция от тази – да познават Божията воля и изпълнявайки я, те упражняват най-благородните си способности. Господ ни помага да опознаваме волята Му по различни начини, за да ни води и да ни позволи да водим другите. Как да разпознаем Неговия глас от този на един чужд? Как да Го различим от гласовете на фалшивите пастири?

Бог ни открива волята Си чрез Своето Слово. Неговият глас се чува също така и чрез делата на Провидението. Ние ще Го разпознаваме, ако оставаме свързани с Бога, ако се въздържаме от собствените си начини на действие, ако не си позволяваме да получаваме внушения от едно неосветено сърце и да им се подчиняваме, защото всички тези неща биха имали като следствие загубване на способността ни за разпознаване на вечни реалности и смесване на сатанинския глас с гласа на Бога.

Бог прави да се чува Неговия глас чрез апелите на Св Дух, произвеждащи в сърцата ни импулси, които се изявяват в преобразованието на характера. Ако вие сте несигурни върху който и да било предмет, започнете да изследвате този въпрос в Писанията. Ако наистина сте посветили живота си на вярата, вие принадлежите на Господа изцяло и Той ще се заеме с вашето преобразяване според намеренията Си и ще направи от вас един съд за почест.

Всеки се нуждае да се просвети в Божията воля от лична опитност. Всеки трябва да Го чуе лично да говори на сърцето му. Когато всеки друг замлъкне и ние чакаме пред Бога в тишина, безмълвната душа ще долови Божия глас по-ясно. Бог ни казва: “Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог”. Само в това се намира истинския покой и добрата подготовка за всяка работа за Бога.

Това, което Исус каза за старозаветното Писание, още повече се отнася за Новия Завет : “то е, което свидетелства за мене” – Йоан 5:39. Ако искате да опознаете Спасителя, изучавайте Свещеното писание.