ВОЛЯТА Е РЕШИТЕЛНА СИЛА 

“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено” (Римл.12:2).

Нищо друго не може да те отдели от Бога освен бунтовната ти воля. Волята е управляващата сила в естеството на човека. Ако тя е настроена правилно, всичко останало й се подчинява. Волята не е вкусът или наклонностите, но е изборът, силата за вземане на решения, която действа в човешките чеда да се предадат на послушание или на непослушание спрямо Бога.

Ще бъдете в постоянна опасност, докато не осъзнаете истинската сила на волята. Може да вярвате и да обещавате всичко, но вашите обещания и вашата вяра не се считат за важни, докато не вложите волята си на правилната страна. Ако водите борбата на вярата спрямо вашата воля, то без съмнение ще победите.