ВПЕЧАТЛЯВАЩ СИНХРОН

Най-впечатляващото доказателство в полза на диетите на растителна основа е начинът, по който толкова много хранителни фактори и биологични явления се интегрират, за да повишат максимално здравето и да сведат болестите до минимум. Въпреки че биологичните процеси са изключително сложни, тези фактори все пак работят заедно като една красиво хореографирана и самокоригираща се мрежа. Работата й е изключително впечатляваща и особено съществуващите в нея координация и контрол. Няколко аналогии може би биха могли да илюстрират един такъв процес. Например летящото ято птици или стрелкащият се пасаж риби са в състояние за микросекунди да променят посоката си, без отделните индивиди да се блъскат едни в други. Те изглежда като да имат колективно съзнание, което знае къде отиват и кога ще почиват. Мравешките колонии и пчелните рояци също интегрират умело сменящите се еднообразни дейности. Но замисляли ли сте се как тези изумителни поведенчески дейности се координират толкова фино? Аз наблюдавам същите характеристики в начина, по който безбройните фактори на растителните храни правят своята магия, за да създадат здраве на всички нива в нашето тяло, между нашите органи и между нашите клетки и сред ензимите и други субклетъчни частици в нашите клетки.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл