ВПРЯГАНЕ НА ДАРБИТЕ В РАБОТА

„Всеки има своя особен дар от Бога един така, а друг инак.“ (1Кор.7:7)

Бог дава много повече от средства на Своите настойници. Вашият талант да дарявате също е дар. Как раздавате Божите дарове с думите си, с нежната си съпричастност? Познанието на истината е дарба. Има много души в тъмнина, които могат да бъдат просветени чрез истинни, верни слова от вас. Има сърца, жадуващи за съчувствие и погиващи далече от Бога. Вашето състрадание може да им помогне. Господ се нуждае от вашите думи, диктувани от Неговия Свети Дух.

Първата задача на всички християни е да изследват Писанията с най-усърдна молитва, за да имат вярата, която действа чрез любов и очиства душата от всяка нишка на егоизъм. Ако истината е приета в сърцето, тя действа като добър квас, докато всяка сила се покори на Божията воля. Тогава не ви остава нищо друго, освен да блестите – точно като слънцето.

Всички природни дарби трябва да бъдат осветени като скъпоценни дарове. Необходимо е да бъдат посветени на Бога, за да са в служба на Господаря. Всички социални предимства са дарби. Те не бива да се посвещават на себеугаждане и забавления. Дарът на правилния пример е велико нещо. Но мнозина трупат около душата си атмосфера, която е отровна и заразна.

Дарбите на говора, на знанието, на съчувствието и любовта изявяват познание на Христос. Всички те трябва да се използват за Бога. Господ се нуждае от тях, призовава ни да Му ги посветим. Всички ние трябва да  извършим своята работа в подготовката на собствените си души и душите на другите. Да посвещаваме наново и наново дарбите си на Него. Всеки човек, всяка дарба трябва да се повери на Бога. Да Му съдействаме в делото за спасяване на души. Притежаваните от вас дарби са ни дадени от Бога, за да ни направят полезни работници с Христос. Множество сърца жадуват за съчувствие, копнеят за помощта и подкрепата, която ни е дадена от Бога, за да им я предадем ние.