ВРАГ ИЛИ СРОДНИК

“…вие всички сте едно в Христос Иисус.” Гал.3:28

Тези, чиито сърца Христос е направил Свое обиталище, ще изявят чрез живота си плодовете на Духа – любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, доброта. Другите, които са управлявани от властта на врага, ще бъдат пълни със завист, противене, злоба и зломислие…

Този, който се е отдал на търсене на грешки в тази или онази душа, занемарява своята собствена, а всички, които допускат такъв човек да продължава своята противна на Христа дейност без да бъде смъмрен, сами ще носят отговорност пред Бога за увреждане живота на техните братя…