ГОДИНИ И ВРЕМЕНА

„И той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт“ (Деяния 1:7).

Господ е положил в Своята собствена власт годините и времената. Защо Той не ни е дал това познание? Защото ако го стореше, не бихме го употребили по правилен начин. В резултат на това познание сред нашия народ биха последвали редица неща, които силно биха забавили Божието дело за подготовката на един народ, който да устои във великия ден, който предстои. Исус каза на учениците си да бдят, но не за определено време. Неговите последователи трябва да са в положението на такива, които очакват заповедите на своя Капитан; те трябва да бдят, да чакат, да се молят и да работят, така че да ускорят времето на Неговото идване, но никой не може да предскаже с точност кога ще дойде това време, защото „за оня ден и час никой не знае“. Не можете да кажете, че Той ще дойде след една, две или пет години, нито можете да отложите идването Му, като заявите, че няма да се случи в близките десет или двадесет години. Не знаем точното време нито за изливането на Светия Дух, нито за идването на Христос.