ВРЕМЕНА НА ИЗКУШЕНИЯ 

“Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма, и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тук долу;”
Лука 4:9 

Проповядването на Божието слово е предназначено да подготви един народ, който да издържи във времената на изкушения, в които живеем днес; затова църковните членове трябва да сътрудничат на делото, като разкриват в живота си принципите на истината по такъв начин, че да няма изречена дума или извършено дело за неща, които да подвеждат в лъжливи пътеки или да създават условия за неща, противни на Божията воля.