ВРЕМЕТО Е ВАЖНО

Какво следва да направим, когато при някого от нашето обкръжение се наблюдават симптоми на инсулт?

Винаги трябва да помним, че първите часове, най-вече първите шест часа след появата на симптомите, са определящи за шансовете за излекуване с възможно най-малко последици. До пристигането на лекаря поставете болния да легне настрани, разкопчайте и отстранете плътно прилепналите дрехи, извадете зъбните протези, ако има такива,  и на всяка цена поддържайте свободни дихателните му пътища.

В първите часове съществува възможност за медикаментозно разграждане (тромболиза) на запушващия артерията съсирек. Освен чрез тромболиза, възстановяването на кръвната циркулация може да се осъществи и механично чрез тромбектомия (хирургично елиминиране на съществуващия съсирек) – метод, прилаган в специализирани заведения, при пациенти, при които е изминало времето, в което би могла да бъде направена тромболизата.

Мерките за рехабилитация трябва да започнат колкото може по-скоро.

За предотвратяване на рецидивите настойчиво се препоръчва да бъдат намалени холестеролемията и триглицеридемията с помощта на промяна в храненето, физическа активност и когато е необходимо, с медикаментозно лечение.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”