ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

 “Извикай силно, не се щади; Издигни гласа си като тръба Та изяви на людете Ми беззаконието им, И на Якововия дом греховете им.” (Исая 58:1)

Дошло е времето, когато нещата трябва да се назовават с техните истински имена. Истината трябва славно да тържествува, а онези, които дълго са се колебаели между две мнения трябва да вземат своето становище и да решат дали са за или против Божия закон. Някои ще започнат да се занимават с теории, които погрешно тълкуват Словото и подриват основата на истината, установена непоклатимо точка по точка и подпечатана със силата на Светия Дух. Старите истини трябва да живеят, за да посрещнем с разум и мъдрост фалшивите теории, които врагът е успял да вмъкне. Между истината и заблудата не може да има единство. Ние можем да се свържем с подведените в заблуждение единствено, когато те се обърнат.

Има един Бог и Неговата истина не трябва да бъде отстранявана; злите, прелъстителни теории, които навлизат, могат да бъдат изкоренени. Много са умовете, попаднали в плен на лъжата, защото години наред те са основавали своето доверие в някой, който ги е хранил с научни измислици, пригодени за техния апетит.

С право можем да се разтревожим от надвисналата над нас криза. Божият закон е погазен и резултатът се вижда в безправието и беззаконието, които заливат света. Човешкият живот не струва вече почти нищо. Духът на омраза и безразличие се шири неистово.

Жителите на Ноевия свят бяха погубени, защото, след като им бе даден период от 120 години, през който трябваше да направят своя избор между доброто и злото, те умишлено пожелаха да следват своите нечестиви пътища. Те загинаха в Потопа, защото не се възползваха от възможността, която Бог им даде да се покаят и обърнат от злото.

Още веднъж, преди страшното унищожение на света с огън, Бог дава един период на изпит. На хората отново се дава възможност да покажат дали са верни или не на Бога. Сатана търси чрез посредничеството на влиятелни личности да постигне обновяването на света посредством човешки планове и проекти. Тези хора искат да бъдат реформатори, но не постигат нищо, защото не работят в редиците на Христовите последователи. Могат ли тогава да реформират другите, след като не са успели да постигнат това със себе си?…

Като Божии свидетели ние трябва да разнесем по целия свят една вест. Господ има много чада, които още не са чували за истината. Божиите служители трябва да им предадат последното предупреждение.