ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ, МОЛИТВА И ИЗУЧАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО

Необходимо е да не сваляме погледа си от Исус и да помним, че вършим работата чрез Неговата сила. Макар че трябва да работим искрено за спасението на погиващите, необходимо е да си отделяме време за размисъл, за молитва и изучаване на Божието Слово. Само дейността, която се извършва с много молитва и е осветена от Христовите заслуги, ще се окаже в края полезна за нашето спасение.