ВРЕМЕ ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ

„Но се наслаждава в Закона на Господа, в Неговия Закон се поучава ден и нощ.“ (Пс.1:2)

Последната ви мисъл нощем и първата ви мисъл сутрин трябва да бъде за Него, в Когото е центрирана надеждата ви за вечен живот.

Мнозина неохотно се отнасят към моментите, прекарани в размишление, в изследване на Писанията и в молитва, сякаш така прекараното време е изгубено. Иска ми се всички да видите тези неща в светлината на Бога, защото тогава ще превърнете небесното царство в свой най-важен и първи приоритет. Както упражненията увеличават апетита и дават сила и здраве на тялото, така упражненията в бдение и молитва увеличават благодатта и духовните сили.

Чувствата трябва да се съсредоточат върху Бога. Размишлявайте за Неговото величие, за Неговата милост и великолепие. Нека добротата, любовта и съвършенството на характера Му да пленят вашето сърце. Разговаряйте за божественото Му очарование и за небесните жилища, които Той приготвя за верните. Този, чиято тема на разговор е небето, е най-ползотворният християнин за всички около себе си. Думите му са полезни и освежителни. Имат променящо влияние върху тези, които ги слушат.

Съществува постоянна нужда от лично общуване с Бога. Необходимо е да приемем Христовия Дух, ако искаме да Го предаваме на другите. Не можем да се изправим срещу обединените сатанински и човешки сили, ако не прекарваме достатъчно време във връзка с Източника на всяка сила. Има моменти, когато трябва да се откъснем от звуците на земния шум и от човешките гласове, и в усамотено място да слушаме Исусовия глас. Така ще вкусим от Неговата любов и ще приемем Неговия Дух. Ще се научим да разпъваме себе си на кръст. Този модел на поведение може да изглежда невъзможен за човешкия ум. „Нямам време“ – може да казвате вие. Но когато осъзнаете важността на този въпрос, не губете никакво време; защото, когато си осигурите силата и благодатта, идващи единствено от Бога, не вие ще вършите делото. Исус е истинският Работник. „Без Мен, не можете да сторите нищо“ (Йоан 15:5). Размишлението и усърдната молитва ще вдъхновят желанието ви за полагане на свети усилия.