ВРЕМЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Семинар Библейска психология за 21 век

Вземането на правилни решения е едно от най-важните умения за нас, хората, защото от това умение зависи бъдещето ни, а понякога дори и живота ни. Силвия Кристъл казва, че „Силните хора търсят решения, а слабите – оправдания“. Решенията ни всеки ден обхващат цялата палитра предизвикателства: от най-лесните (Какво ще облека тази сутрин?) до най-трудните (За кого да се оженя?). Последиците от нашите решения могат да бъдат малки (Решавам да хвана тролея и закъснявам за срещата) или големи (Решавам да излъжа шефа си и ме уволняват от работа).

Емоционалното и прибързано вземане на решения е много опасно за успеха ни в кариерата и особено за взаимоотношенията в семейството, на работа, в обществото. Например колеги ми предлагат да излезем след работа, но аз съм обещала на съпруга си да се прибера навреме за вечеря. Обаче много ми се иска да изляза, затова се обаждам вкъщи и казвам, че е излязло нещо спешно за довършване и за съжаление ще закъснея. Това е емоционално вземане на решение и единствената причина за него е егоистичното ми желание за удоволствие. Представете си какво ще се случи, ако съпругът ми разбере, че съм го излъгала?

Затова в известната си книга „Изгубеното изкуство на мисленето“ д-р Недли казва: „Защото ми се иска“ или „защото не ми се иска“ никога не трябва да бъде мотив за поведението ни. Една добре обмислена, правилна причина трябва винаги да лежи в основата на всички мисли и действия. Емоцията и страстта имат своето място, но когнитивната грешка емоционално вземане на решения е причината много хора да се заклещват в отрицателни житейски коловози“.

Най-важните решения в живота ни обаче засягат вечната ни съдба. Ако сбъркаме в ежедневните решения, ще има неприятни последици за известно време. Но грешката в най-важното решение за живота ни – на чия страна да застанем във Великата борба, на Божията или на дяволската – ще има вечни последици за живот или за смърт. Затова в това видео ще ви представя двете библейски алтернативи, които определят съдбата ни. Аз съм Йорданка Дейчева, психолог. Човек трябва да познава всички възможности, за да може да вземе обосновано решение.