ВРЕМЕ И ВЕЧНОСТ

Веднъж журналистката Томсън, дъщеря на писателя Синклер Луис, запитала Айнщайн:

  • Бихте ли ми обяснили каква е разликата между време и вечност?
  • Мило дете – отговорил добродушно ученът, – дори да имах време да ви обясня тази разлика, все пак ще ви трябва цяла веч­ност, за да я разберете!

Бог е положил вечността във всяко сърце (Еклисиаст 3:11), но остава въпросът: Къде ще я прекараме?