ВРЕМЕ НА СКРЪБ

„След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни вятъра, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво“ (Откр. 7:1).

Четири могъщи ангела все още задържат четирите земни вятъра. Забранено е на бедственото опустошение да се развие докрай. Ветровете представляват стремежа на народите към една смъртоносна борба за оцеляване, но те са под контрола на четирите ангела, които задържат ужасната мощ на Сатана да упражни своята ярост, докато Божиите служители не получат печат на челата си.

Знаците на времето доказват, че в момента съдбите на Небето се изливат, че денят на Господа чука на вратата. Ежедневниците са пълни със сведения за един зараждащ се огромен бъдещ конфликт. Толкова често се срещат дръзки обири; стачките са нещо обичайно; кражби и убийства се извършват на всяка крачка. Хора, обладани от демони, отнемат живота на мъже, жени, дечица. Всички тези неща свидетелстват, че Господ е близо. Въздържащият Божи Дух започва да се оттегля от света. Урагани, бури, бедствия по суша и море следват едно след друго с бърза поразяваща сила. Зачестилите знамения около нас, вместо да говорят за близкото идване на Божия Син, биват свързвани с всякаква друга причина, но не и с истинската.

Върху нас е надвиснало времето, когато в света ще има мъка, защото човечеството е безпомощно да се излекува. Точно преди последното унищожение да постигне земята, гордите паметници на човешко величие ще бъдат сринати в прахта. Божиите изобличителни съдби ще сполетят онези, които при наличието на обилна светлина са предпочели да останат в греха. Издигат се скъпи, пожарообезопасени сгради. Но както Содом погина в пламъците на Божието възмездие, така и тези горди сгради ще станат на пепел. Морски съдове, струващи невъобразимо състояние, ще се борят с могъщия океан, ще се съпротивляват на разгневените вълни и с всичките си съкровища от злато и сребро, и с целия човешки товар ще потънат във водния гроб.

Но всред шум и вълнения отвсякъде в света има едно дело за Бога, което трябва да бъде извършено. Едни се борят за лична облага, други за спасението на ближните си представяйки им евангелието словом и на дело.