ВРОДЕНА ПОТРЕБНОСТ ОТ ПРИВЪРЗАНОСТ

Психологията специално изследва и изучава вродената ни потребност от привързаност. Така е създаден нашият мозък – да бъдем социални и да се свързваме. Изследванията установяват, че при отхвърляне мозъкът реагира, като че ли човекът е физически наранен и изпитва болка. Това ясно доказва потребността ни да бъдем свързани и с Бога, и с хората. Създавайки семейство, с нашите партньори ставаме едно цяло и сексуално, и духовно, в смисъл, че това е най-важният човек в живота ни, с когото се съобразяваме и имаме грижа за него така, както за себе си. Същевременно сме и отделни личности, които носят отговорност за удовлетворяването на своите нужди и за своето развитие. Бракът може да бъде място за подкрепа на индивидуалността на всеки от партньорите.

,,Психология и Библия в съюз“ – Боряна Младенова (психолог)

 

Издателство ,,Нов живот“    https://newlife-bg.com/product/312/Psihologiq-i-Bibliq-v-syyuz.html