ВРЪЗКАТА УМ-ТЯЛО: ЧЕСТО ПОДЦЕНЯВАНА ПРИ ДЕПРЕСИЯТА

Депресията може да влоши физическото здраве

Д-р Недли разказва за един свой пациент, който отначало не искал да приеме, че силното му главоболие в продължение на две години, което не се повлияло от никакви лекарства, може да е свързано с депресия. Лекарят подчертава:

„За Ед и много други депресирани хора е трудно да повярват, че депресията не е просто психическо заболяване с психически симптоми. Тази представа отчасти се дължи на повтаряните векове наред неправилни разбирания на древногръцките философи – изкуственото разделяне на ума и тялото. Терминът „умствено заболяване“ често става пречка обществото да получи правилна представа, какъвто беше случаят с Ед“.

Умственият и физическият аспект на здравето и болестта са напълно неотделими

Неразбирането на тясната връзка между ума и тялото води до неточно схващане за здравето и болестта. Неправилно е да мислим, че умствената болест не е свързана с физическото здраве и че физическата болест не е свързана с умственото здраве. В действителност умственият и физическият аспект на здравето и болестта са напълно неотделими. Депресията, като едновременно причина и следствие, усложнява другите заболявания.

Депресията увеличава риска от:

  • Фатален мозъчен удар с 50 %
  • Внезапна смърт на преживели сърдечен удар 2, 5 пъти
  • Смърт от рак
  • Смърт от пневмония