Веселото сърце е благотворно лекарство

“Веселото сърце е благотворно лекарство (Пр.17:22).

Връзката, която съществува между ума и тялото, е много интимна. Когато едното е засегнато, страда и другото. Състоянието на ума влияе върху здравето в доста по-голяма степен, отколкото мнозина осъзнават. Много от болестите, от които хората страдат, са резултат на умствена депресия. Тъгата, безпокойството, недоволството, угризенията на съвестта, вината, недоверието – всички те съсипват житейските сили и приканват упадъка и смъртта.

Болестта понякога се създава и често силно се влошава чрез въображението. Много хора са инвалиди за цял живот, а биха могли да са добре, ако само се възприемаха като здрави.