ВСЕКИДНЕВНА БОРБА

“Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.”

1 Йоаново 4:4

Сатана ни тормози от всички страни. Той непрекъснато се стреми да опорочи и развали вярата на всеки свързан с Божието дело. Но нашата скъпоценна вяра не бива да бъде омърсена и покварена от непокаяни човеци, които сатана може да използува за отравяне на умове и мамене на души. Трябва да се молим повече, а да говорим по-малко. Нека се учим от Христа и да станем като Него кротки и смирени по сърце.