ВСЕКИДНЕВНО ПРАКТИКУВАНЕ

Семейното поклонение не трябва да бъде зависимо от обстоятелствата. Не трябва да се молим само тогава, когато имаме повод (нужда) и да се въздържаме, когато имаме претоварен ден. Няколко препоръки за семейно поклонение:

Нека бащата на семейството избере един пасаж от Писанието, които да бъде интересен и лесен за разбиране. Може върху него да се поставят въпроси, да се направят сериозни и интересни забележки, или да се цитират във вид на илюстрация, някои случаи. Може да се изпеят поне няколко куплета от хубава песен, а после молитвата да бъде къса, определена, ясна. Нека всички да участват в четенето на Библията и да учат закона на Бога като го повтарят често. Децата ще изявяват по-голям интерес, ако им се позволява от време на време да избират те темата на библейското четене. Запитвайте ги върху прочетения пасаж, но позволете и на тях да ви задават въпроси.