ВСЕКИДНЕВНО СЕБЕИЗПИТВАНЕ

“Изпитвайте себе си дали сте във вярата, опитвайте себе си.” 2Кор.13:5

Всички, които влизат в небето, трябва да бъдат доведени до изпитание и опитани като злато в очистителен огън още тук на земята. Нашата най-голяма опасност ще бъде в плътската сигурност. Бог да ни помага, никога да не се хвалим в себе си. Помнете, че ако не бдите в молитва, накрая ще паднете. Никога не си мислете, че спокойният живот е най-хубавият…