ВСЕКИМУ СПОРЕД ЖИВОТА 

“Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.”
Псалми 119:104 

Господ ви обича и ако ходите в пътищата Му, ще бъдете в сигурност и безопасност. Много важно е всяка душа, призоваваща името Христово да оправи пътеките пред нозете си. Защо? За да не се отклонят неспособните да ходят. Какво страшно и ужасно нещо е да дадеш на някоя душа лош пример и да я подведеш в криви пътища чрез начина на живот, който ти сам следваш! Много скоро всички ще застанем пред Христовото съдилище – не за да се решат нашите лични дела, защото те вече са били решени преди това. Съдилището се открива, книгите се отварят, и тогава се вижда, че всеки получава това, което е вършил – било то добро или зло. Затова, събирайте в живота си всички възможни добри дела.