ВСЕКИ ДЕН ПРАВИ ДОБРО НА НЯКОГО

Един цар имал много нещастен син. Принцът получавал всичко, което пожелаел – много хубаво пони, най-разнообразни красиви играчки и дори яхта, с която да плува по езерото. Но независимо от това той си оставал нещастен.

Един ден царят се посъветвал с мъдър стар човек за състоянието на сина си. Старецът взел парче хартия и написал няколко думи на нея с невидимо мастило. Казал на царя през нощта да запали факел и да държи хартията срещу очите си пред факела; тогава ще може да прочете написаното. Царят не го свъртало на едно място от нетърпение да открие, какво е написано.

Едва дочакал вечерта, запалил веднага свещ, поставил хартията пред свещта и прочел: “Тайната на истинското щастие се състои в това – всеки ден да правиш нещо добро на някого.”