ВСЕКИ ДЕН ЩАСТИЕ 

“Дай ми да чуя рано <гласа на> милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.” Псалми 143:8

Силата на волята и важността на самоконтрола също оказват голяма помощ в запазването и възстановяването на здравето, докато гневът, недоволството, егоизмът и порочността го потискат и съсипват.

Истинните принципи на християнството разкриват пред всички един източник на неоценимо щастие.

Трябва да насърчаваме веселото, спокойно и пълно с надежда състояние на ума –нашето здраве зависи от това дали го правим.