ВСЕКИ ДЕН

“Както еленът желае водните потоци, така душата ми желае Теб, Боже!” Пс.42:1

Всичко е ясно казано в поученията на Божието слово, но Господ не може да ни принуди да желаем и да вършим онова, което Му е угодно, докато не разпнем личното “аз” с неговите, срещани на всяка крачка, емоции и страсти. Ако се опитаме да действаме по свой, човешки начин, неуспехът ни ще бъде много горчив… Пред нас стои работата, която трябва да извършим, и ако сме съработници на Бога, ангелите-служители ще ни помагат със силата си в това дело… Тогава нека се заловим за тази могъща сила чрез вяра, като се молим, вярваме, уповаваме и работим. Тогава Бог ще се намеси и ще извърши онова, което единствено Той може да стори…