ВСЕКИ МОЖЕ ДА Е ПОЛЕЗЕН

 

„Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.“

2 Тим. 2:15

Господ ни призовава да се събудим, за да осъзнаем отговорностите си. Бог е дал на всеки един неговата работа. Всеки може да живее живот на ползотворност. Нека научим всичко, на което сме способни и тогава ще бъдем благословение за други, като предаваме познанието на истината. Нека всеки се труди според способностите си, доброволно помагащ да се носят товарите.

Ще бъдете голямо благословение за други, ако се предадете безрезервно в служба на Господа. Ще ви бъде дадена сила от горе, ако застанете на Негова страна. Чрез Христос можете да избегнете покварата, която е в света чрез страстта и да бъдете благороден пример за това, какво Той може да направи за тези, които Му сътрудничат.