ВСЕКИ НОВ ДЕН

“Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа {Или: Алилуя!}.”

Псалми 150:6

Нека новите благословения на всеки нов ден събуждат хваление в сърцата ни за тези знаци на Неговата любяща грижа.

Когато отворите очи сутрин, благодарете на Бога, че ви е запазил през нощта. Благодарете Му за мира в сърцето ви. Сутрин, по обед и вечер нека вашата благодарност се въздига като сладък аромат към Небето.