ВСЕЛЕНАТА – ПОЛЕ ЗА НАШИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

„Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките; земята е пълна с Твоите творения“ (Пс. 104:24).

Можем сами да поставим началото на познанието за Божиите дела и пътища в този свят, но то ще продължи да се обогатява през вечността. Господ е промислил за човека предмети за размишление, които могат да активизират цялата умствена дейност на човека. Можем да видим характера на Твореца на небесата горе и тук, на земята, със сърца, изпълнени с признателност и благодарност. Всеки нерв и сетиво ще реагират на Божията любов, изразена в Неговите чудесни дела.

Когато булото, което замъглява погледа ни, се вдигне, и видим красотата на света, досега бегло изследван с микроскопа и телескопа; когато проклятието на греха бъде премахнато завинаги, земята ще открие пред погледа ни цялото „великолепие на Господа, нашия Бог“ – какво необятно поле за изследване. Тогава изследователят ще може да прочете доклада за сътворението, без да открие и следа от канона на греха. Ако се заслуша в хармонията на природата, няма да дочуе нотки на болка и мъка. Върху всичко сътворено той ще открие един и същ почерк; милостивата Божия ръка ще заличи белезите на греха от земята, небесните простори и морската шир.

Изкупените ще откриват свят след свят и голяма част от времето им ще бъде посветено на задълбочаване в изкупителния план. Привилегиите на тези, които са победили чрез кръвта на Агнето и чрез своето собствено свидетелство, са необозрими.

Всички съкровища на вселената ще бъдат на разположение за изследване от Божиите чада. С неизказана наслада те ще се присъединят към радостта и мъдростта на непадналите същества. С течение на времето все повече и повече открития ще обогатяват знанията ни, докато Божиите дарове, „много по-големи от това, което искаме или мислим“, ще изпълват сърцата ни с радост.