ВСЕМОГЪЩИЯТ СЪЗДАТЕЛ И ЛЕЧИТЕЛ

,,Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе се уповава.“

Вяра, която променя нашите възприятия, може да въздейства дълбоко върху психологията и физиологията. Изследванията върху реалния живот, направени в Харвардската клиника и в Здравния научен център към Университета в Далас, показват ясно, че броят на белите кръвни клетки нараства драстично и отделянето на имунни компоненти в тялото нараства силно, когато пациентът живее с вяра. Обратният ефект се наблюдава, когато са налице съмнения и отрицателно мислене.

Исус разкрива, че небесният Баща е готов да отговори на молитвите на своите последователи.  В тези случаи е ясно, че в отговор на молитвата на вярващия  висша сила отгоре въздейства върху мозъка и тялото на човека, произвеждайки в същото време биохимични и физиологични промени, които лекуват. Този вид вяра се простира отвъд това, което се вижда, към Един, който е невидим, всемогъщият Създател и Лечител. Бог насища ума и тялото с Божествена енергия, която лекува цялостно!

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“

За повече информация посетете нашия сайт: http://http://facebible.bg/