ВСЕ ПАК…

–              Хората са неразумни, непоправими егоисти. Все пак ги обичай.

–              Доброто, което вършиш днес, ще бъде забравено утре. Все пак върши добро.

–           Ако имаш успех, ще спечелиш лъжливи приятели и истински врагове. Все пак бъди успешен.

–              Чесността и искреността ще те направят уязвим. Все пак бъди честен и искрен.

–              Много от духовно извисените личности попадат под ударите на малки и ограничени в духовно отношение хора. Все пак бъди носител на възвишени идеи.

—           Може би граденото от теб в продължение на години, ще бъде застрашено да падне за един ден. Все пак строй.

–            Има хора, които наистина се нуждаят от помощ. Но понякога може да срещнеш и неблагодарност. Все пак помагай на хората.

—           Ако дадеш на света най-доброто от себе си, може в замяна да получиш ритник. Все пак давай най-доброто от себе си.

Майка Тереза