ВСЕ ПО-БЛИЗО

“Ще <Те> славословя, Господи, с цялото си сърце, Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.” Псалми 9:1

Бог ви моли да Му предадете сърцето си. Вашата сила, дарби, обич, трябва да бъдат предадени на Него, за да работи във вас и вие да искате и да вършите всичко, което Му е угодно. И да ви приготви за вечен живот.

Когато Христос живее в сърцето, човек така се изпълва с любовта Му, с радостта от общуването с Него, че прилепва към Исус и съзерцавайки Го, губи своето его. Любовта към Христос ще бъде извор за действие. Тези, които чувстват принуждаващата Божия любов, не питат колко малко да се даде, за да се посрещнат изискванията на Бога. Не търсят ниския стандарт, но се стремят към съвършено съгласие с волята на своя Изкупител. Със силно желание предават всичко свое и проявяват интерес, съразмерен със стойността на целта, към която се стремят.