ВСЕ ПО СВЯТИ

  “Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.”
(Матей 5:6)

В проповедта на планината Христос даде определение на истинското освещение. Той живя един свят живот, и бе нагледен пример за това, какви трябва да бъдат Неговите последователи. Ние трябва да се съразпнем с Христа, да бъдем погребани заедно с Него и с Него да бъдем съживени от Святия Дух. Тогава ще се изпълним с Христовия живот.