ВСИЧКИ МОГАТ ДА ПОБЕДЯТ

 “Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите.”
(1 Коринтяни 9:24)

Пред християните са дадени най-висшите добродетели, които трябва да отгледат в себе си и са им показани най-висшите почести, които трябва да придобият. Бог ги зове да участват в надпреварата, в която всички могат да бъдат победители, Той ги кани да се сражават в битка, след която всички ще завоюват победата. Одежда на правдата и венец на вечен живот – това е награда предоставена на победителя… Когато християнинът даде своя кръщелен обет, той получава обещанието за божествена помощ. Отец, Син и Святият Дух са готови да работят заедно с него. Бог оставя на разположение на своето чадо всички небесни богатства, така че той (християнинът) да се намери победител. Човешката сила е нищожна, но Бог е всемогъщ и е наш помощник, затова всеки ден трябва да излагаме нуждите си пред Неговия трон. Така всеки християнин с вяра и упование ще търси предоставеното от Бога, за да бъде повече от победител накрая. Тогава защо всички, които водят битка със силите на мрака, не пристъпят с вяра и дръзновение? Бог Отец, Христос и Святият Дух са на тяхна страна…

Бог призовава тези, които твърдят, че познават истината, да покажат с пълно послушание, че са войници на кръста. Нека никой от строените под окървавеното знаме на княз Емануил войници не обезслави делото, за което е тръгнал в битка. Христос очаква от Своите воини да бъдат смели, верни и истинни.

Неговите последователи трябва да вършат на земята същата работа, която Той вършеше. Със силата и плодотворността на Святия Дух, Христовите служители трябва да осъществят Неговия план за възстановяване на божествения образ в човечеството. Господ ще извърши велики дела чрез тях, когато те работят под ръководството на Святия Дух. Това, което се иска от Христовите последователи, е да се поставят в пълна зависимост от Бога.