ВСИЧКО Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ

Някога живели в едно село двама мъдреци. Но единият завиждал на другия, защото хората го считали за по-голям мъдрец. И решил да го злепостави пред народа. Казал си: „Ще взема в шепата си пеперуда, ще отида при мъдреца и ще го попитам: „Тази пеперуда жива ли е или мъртва?
Ако каже – мъртва, ще разтворя ръката си и тя ще излети. Ако ли каже – жива, ще стисна шепата си и пеперудата ще е мъртва.”
Така и направил. Отишъл при другия мъдрец, при който се стекли много хора. Показал му полустиснатата си шепа, в която държал пеперудата и попитал:
– Мъдрецо, жива ли е тази пеперуда или мъртва?
А мъдрецът го погледнал и отвърнал:
– Всичко е в твоите ръце.