ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ТОВА КАКВО Е ВАЖНО ЗА ТЕБ!

 

Индианец и приятелят му се разхождали в центъра на Ню Йорк. Било по обед и улиците били пълни с хора. Навсякъде се чували клаксони от коли и таксита, виели сирени, градският шум бил заглушителен.
Изведнъж индианецът казал:
– Чувам щурец!
– Ти луд ли си? Как е възможно да чуваш щурец при целия този шум? – попитал приятелят му.
– Сигурен съм, че го чувам.
Индианецът се заслушал внимателно, след което пресякъл улицата. Застанал до една циментова саксия, в която растели храсти, и ги поразровил с ръце. Скоро открил малкото насекомо. Другият мъж бил изумен.
– Това е невероятно! Сигурно имаш свръхестествени уши.
– Не, ушите ми не са по-различни от твоите – отвърнал индианецът. – Всичко зависи от това, в какво се вслушваш. От това, което е важно за теб. Нека ти покажа.
Тогава той извадил от джоба си няколко монети. Дискретно ги пуснал на тротоара. В този момент всеки човек в радиус от 50 метра се обърнал да види парите.
– Видя ли какво имах в предвид? Всичко зависи от това какво е важно за теб!
Запитай се и помисли:
Кои са важните неща за теб в ежедневието ти? Успяваш ли да настройваш ума си на Божията вълна през седмицата? Кои са нещата, които ти пречат да се вслушваш в Божия глас?