ВСИЧКО ИЗГУБЕНО ЛИ Е?

През 20-те години на 20-ти век положението на доста търговци било много трудно. Революцията в Русия и изключително високата инфлация в различни страни нанасяли тежки удари върху това съсловие.

Един търговец от Антверпен се прибрал у дома и отчаян се стоварил на стола. Плачел като малко дете: “Фалирахме. Всичко е изгубено!” Тогава неговата дъщеричка притиснала глава към рамото му и казала: “Но татко, ти имаш мен!” Съпругата му увила ръце около него и казала с любов: “Имаш също и мен!” Бабата станала от стола си с думите: “Дори и всичко да беше изгубено, трябва да сме благодарни, че ни остават Бог и Неговото Слово.”

Тогава търговецът извикал през сълзи: “Господи, благодаря Ти! Колко много притежавам все още!”

Като Божии деца имаме благословения, които не може да ни отнеме никоя власт или трудност, утеснение или гонение. Дори и да изгубим всичко, нашето най-голямо богатство е недосегаемо.

“Хвалим се със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост… И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.”   Римляни 5:3-11