ВСИЧКО КОЕТО СМЕ Е НЕГОВО

 

В притчата скъпоценният бисер не е представен като дар. Търговецът го купи с цената на всичко, което имаше. Много се запитват какво означава това, тъй като в Писанието Христос е представен като подарък. Той е подарък, но само за тези, които Му се предават без резерви – дух, душа и тяло. Трябва да предадем себе си на Христос, да живеем живот на доброволно послушание към всички Негови изисквания. Всичко което сме, всичките ни таланти и способности, които притежаваме са Господни, за да бъдат посветени на Негова служба. Така, когато Му се отдадем напълно, Христос с всичките съкровища на небето дава Себе Си на нас. Придобиваме скъпоценния бисер.