ВСИЧКО ПРИНАДЛЕЖИ НА БОГА

 

Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].

/1 Кор. 6:19, 20/

Без значение дали се предаваме на Господа или не, ние сме Негови. Вие не сте свои, с цена сте купени. Ние сме Божии по сътворение, Негови сме и чрез изкупление. Затова нямаме право да мислим,че можем да правим това, което на нас ни е приятно. Всичко, което имаме е Господне. Нищо не е от самите нас, дори и съществуването ни. Всичките ни пари, време и таланти принадлежат на Бог и са ни дадени на заем, за да извършим работата, която   ни е дал да вършим. Дал ни е поръчка, „ Търгувайте, докато дойда.” Лука 19:13