ВСИЧКО СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРО 

“Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според <Неговото> намерение.” Римляни 8:28

Този, който е изпълнен с Христовия Дух, пребъдва в Христос. Ударът, насочен към него, пада върху Спасителя, Който обгръща човека с присъствието Си. Всичко, достигащо до човека, идва от Исус. Не е нужно ние да се противопоставяме на злата сила, защото Христос е нашата защита. Нищо не може да се докосне до нас, освен ако не е допуснато от Господа. А всички неща, които са допуснати, съдействат за доброто на тези, които обичат Бога.